Lords of Harlech Size Charts

LOH Shirts:

LOH Woven Shirt Size Chart

LOH Knits:

LOH Knit T-Shirt Size Chart

LOH Dragon Shoes:

LOH Dragon shoe size chart